Privacy Policy

Sponsored Links

Share

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านได้เข้ามาในเว็บไซต์ Cameteria.com แล้ว โปรดทราบว่าทางเราไม่มีนโยบายที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด อย่างไรก็ตามนโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่มีผลกับการกระทำของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ท่านได้เลือกดำเนินการด้วยตัวท่านเอง และในกรณีที่ลิงค์ของ Cameteria.com ได้ปรากฏที่เว็ปไซต์อื่น เราก็จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของเว็บไซต์เหล่านั้น เราจึงขอให้ท่านระมัดระวังและตรวจทานในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ต่อเว็ปไซต์ต่าง

เว็บไซต์ของเราใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีจดจำข้อมูล และบริการโฆษณา (Google Adsense) มาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อการเข้าใจความต้องการและนับจำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าถึงสู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากท่านได้เคยลงทะเบียนกับคุ้กกี้นั้น ๆ แล้ว อาจจะมีข้อมูลของท่านอยู่ที่บุคคลที่สาม แต่ข้อมูลจะถูกกันไม่ให้มาถึงเรา ในกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหลมาที่เรา ทางเราจะไม่มีนโยบายในการขาย แลกเปลี่ยนหรือเช่าซื้อตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ถ้าท่านไม่ต้องการใช้คุกกี้ ให้คลิก ที่นี่ หรือ ที่นี่

ทางเราสงวนสิทธิ์หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนตัว โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ Contact us หรือถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย โปรดคลิก ที่นี่ หรือ ที่นี่

Sponsored Links

Follow us